Uchwała Nr XXVII/192/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Malanów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu".