Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia częściowej odpłatności rodziców lub opiekunów za świadczenia realizowane przez Gminne Przedszkole w Malanowie.