Uchwała Nr XXVIII/194/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.