Uchwała Nr XXVIII/195/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na  2009 rok.