Uchwała Nr XXVIII/196/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Malanów.