Uchwała Nr XXVIII/197/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.