Uchwała Nr XXVIII/198/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 03 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.