Uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 4 lipca 2009 roku w sperawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.