Uchwała Nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 4 lipca 2009 roku w sprawie zmian w statucie Związku Międzygminnego " Związek Gmin Powiatu Tureckigo".