Uchwała Nr XXX/202/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.