Petycja w sprawie porcedur pomocy dzikim zwierzętom

Sprawę załatwia Sekretarz Gminy

Przewidywany termin załatwienia: nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jej złożenia