Uchwała Nr XXXI/203/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni scieków na terenie gminy Malanów ze Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.