Uchwała Nr XXXI/204/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.