Uchwała Nr XXXI/205/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu "MOJE BOISKO-ORLIK 2012".