Uchwała Nr XXXI/206/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku na rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Malanów na rok 2010.