Uchwała Nr XXXI/207/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.