Uchwała Nr XXXV/245/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2022 rok