Uchwała Nr XXXV/244/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2022-2032