Uchwała Nr XXXI/208/2009 Rady Gminy Malanów  z dnia 17 września 2009 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malanów.