Uchwała Nr XXXV/243/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok