Uchwała Nr XXXV/242/2022 Rady Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości