Zarządzenie Nr 192/Z/2022 Wójta Gminy Malanów z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Malanów