Uchwała Nr XXXII/209/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 30 października 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowemu Związkowi Spółek Wodnych w Turku na konserwację rowów melioracyjncych znajdujacych się na terenie Gminy Malanów.