Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 30.10.2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy  na 2009 rok.