Uchwała Nr XXXIII/212/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/171/2009 w sprawie zaciagnięcia kredytu na budowę traktu pieszo -jezdnego w Malanowie.