Uchwała Nr XXXIII/213/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/207/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup pojazdu ratowniczo- gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla jednostki krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego.