Uchwała Nr XXXIII/214/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.