Uchwała Nr XXXIII/215/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.