Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 01.12.2021 r. o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie drogi wewnętrznej”. Inwestycja dotyczy  działek o numerach ewidencyjnych 106, 726, 977, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 941/1, 990, 991/2, 992, 993/1, 993/2, 994, 995/2, 995/5, 997/1, 998/1, 998/2 - obręb ewid. Grąbków, w jednostce ewid. Malanów.

 

Treść do pobrania poniżej: