Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 29.11.2021 r. o wydaniu końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Rachowa na działkach o numerach ewid. 109, 110 – „Budowa odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego”.

 

Treść do pobrania poniżej: