Uchwała Nr XXXIII/229/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2021-2032