Uchwała Nr XXXIII/228/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok