Uchwała Nr XXXIII/227/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok