Uchwała Nr XXXIII/226/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2022 rok