Uchwała Nr XXXIII/216/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.