Uchwała Nr XXXIII/225/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok