Uchwała Nr XXXIII/223/2021 Rady Gmny Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Kotwasice, gmina Malanów