Uchwała Nr XXXIII/222/2021 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice