Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informacją o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Budowa dystrybucyjnego gazociągu w/c DN200 MOP 6,3MPa relacji Malanów-Tuliszków” – odcinek Malanów-Tuliszków

 

Treść do pobrania poniżej: