Uchwała Nr XXXIII/217/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie obnizenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.