Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 17.11.2021r.. w sprawie wydania końcowej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego”  na części działki nr 200 obręb Brody.

 

Treść do pobrania poniżej