Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 17.11.2021r.w sprawie wydania końcowej decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego”  na części działki nr 161/2 obręb Grąbków.

Treść do pobrania poniżej