Uchwała Nr XXXIII/218/2009 Rady Gminy Malanó z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej.