Uchwała Nr XXXIII/219/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.