Uchwała Nr XXXIII/220/2009 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku roknego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.