Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 20.10.2021 r.o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej”. Inwestycja dotyczy  działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 5 obręb ewid. Bibianna, w jednostce ewid. Malanów

 

Treść do pobrania poniżej: