Zarządzenie Nr 180/Z/2021 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok