Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 18.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej oświetlenia drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 109, 110 – obręb Rachowa, gmina Malanów.

 

 

Treść do pobrania poniżej: