Obwieszczenie Wójta Gminy Malanów z dnia 18.10.2021 r. o wydaniu końcowej  decyzji o warunkach zabudowy polegającą na budowie  i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną (obiekt „Elektrownia Fotowoltaiczna Feliksów I”) na działce o numerze ewidencyjnym 197/2 – obręb Feliksów, gmina Malanów.

 

Treść do pobrania poniżej: