Sprawę załatwia Sekretarz Gminy

Przewidywany termin załatwienia sprawy: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia